ERAIKUNTZA METALIKOA

GAITASUN OROKORRA

 • Titulu honen konpetentzia orokorra da galdaragintzako produktuak, metal-egiturak eta industria-tutueriako instalazioak diseinatzea, eta produkzioa planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako sistemak gainbegiratzea.

Ikasketa-plana

1.Ikasturtea

Moduluak Orduak
Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa 165
Metal-eraikuntzen prozesuen definizioa 165
Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketa- eta konformazio-prozesuak 198
Metal-eraikuntzen lotura- eta muntaia-prozesuak 198
Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa 165
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99

2.Ikasturtea

Moduluak Orduak
Metal-eraikuntzen diseinua 280
Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa 100
Produkzioaren programazioa 120
Metal-eraikuntzen proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irtenbideak

IRTENBIDE AKADEMIKOAK

 • Metal-eraikuntzen goi-mailako teknikari tituluak, xedatzen diren onarpen-baldintzetan, beste edozein goi-mailako heziketa zikloa ikasteko sarbide zuzena uzten du.
 • Metal-eraikuntzen goi-mailako teknikari tituluak, xedatzen diren onarpen-baldintzetan, unibertsitate graduko tituluetara bideratutako ikasketetara sarbide zuzena lortzea ahalbideratzen du.
 • Gobernuak, Unibertsitate kontseiluak entzun ondoren, berariazko arauan, unibertsitate graduko ikasketak eta goi-mailako lanbide heziketeko kredituen onarpena arautuko du. Baliozkotze erregimenari begira, errege lege dekretu honetan ezarritako gutxienengo iraskaskuntzetan 120 ECTS kreditu esleitu dira, lanbide heziketa honetako lanbide moduluen artean.

LAN IRTENBIDEAK

Lanbide-irudi honek jarduera hauetan diharduten industrietan egiten du lan: andel handien, galdara astunen eta industria-tutueriaren fabrikazioa; mekanika-lantegiak; karrozerien, atoien eta iraulkien eraikuntza; ontzigintza eta ontzien konponketa; instalazio petrokimikoak; eta metal-eraikuntzen muntaia eta konponketa. Jarduera horiek metal-eraikuntzen produkzioaren esparruan garatzen ditu, industria-sektorearen barruan.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Eraikuntza mekanikoko teknikaria.
 • Metal-eraikuntzetako fabrikazioaren arduraduna.
 • Metal-eraikuntzetako muntatzaileen arduraduna.
 • Galdaragintzako eta metal-egituretako delineatzaile proiektugilea.
 • Galdaragintzako eta metal-egituretako ordenagailuz lagundutako diseinuko (CAD) teknikaria.
 • Galdaragintzako eta egituretako diseinatzaile teknikoa.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programatzailea.
 • Tutuak garatzeko teknikaria.

Ikusi gehiago