MEKATRONIKA INDUSTRIALA

GAITASUN OROKORRA

  • Titulu honen konpetentzia orokorra da sistema mekatroniko industrialak konfiguratzea eta optimizatzea, eta horiek muntatzeko eta mantentzeko lanak planifikatzea, gainbegiratzea eta/edo gauzatzea, betiere kalitatearen, segurtasunaren, laneko arriskuen prebentzioaren eta ingurumenarekiko errespetuaren arloko protokoloak jarraituta.

Ikasketa-plana

1.Ikasturtea

Moduluak Orduak
Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak 132
Sistema elektrikoak eta elektronikoak 132
Makina-elementuak 99
Fabrikazio-prozesuak 165
Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa 132
Sistemen integrazioa 231
Laneko prestakuntza eta orientabidea. 99

2.Ikasturtea

Moduluak Orduak
Sistema mekanikoak 160
Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160
Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100
Sistema mekatronikoen simulazioa 80
Mekatronika industrialeko proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irtenbideak

IRTENBIDE AKADEMIKOAK

  • Ekipo Industrialen Mantenuako goi-mailako teknikari tituluak, xedatzen diren onarpen-baldintzetan, beste edozein goi-mailako heziketa zikloa ikasteko sarbide zuzena uzten du.
  • Ekipo Industrialen Mantenuako goi-mailako teknikari tituluak, xedatzen diren onarpen-baldintzetan, unibertsitate graduko tituluetara bideratutako ikasketetara sarbide zuzena lortzea ahalbideratzen du.
  • Gobernuak, Unibertsitate kontseiluak entzun ondoren, berariazko arauan, unibertsitate graduko ikasketak eta goi-mailako lanbide heziketeko kredituen onarpena arautuko du. Baliozkotze erregimenari begira, errege lege dekretu honetan ezarritako gutxienengo iraskaskuntzetan 120 ECTS kreditu esleitu dira, lanbide heziketa honetako lanbide moduluen artean

LAN IRTENBIDEAK

Titulu hau lortzen duten pertsonek sistema mekatronikoak edo makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak garatzera eta gainbegiratzera, eta horien proiektuak garatzera, zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioak mantentzeko prozesuak planifikatzeko eta programatzeko teknikaria.
  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen muntaia-taldeko burua.
  • Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen mantentze-taldeko burua.

Ikusi gehiago